11. Sınıf Türk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı 2. Dönemi ile İlgili Çalışma Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı 2. Dönemi ile İlgili Çalışma Soruları ve Cevapları

1)Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseri hakkında bilgi veriniz.

Harabat, Ziya Paşa’nın 1875’te yayımlanan, içerisinde Türk, Arap, İran ve Çağatay sahasında yazılmış şiirlerden seçmeler bulunan üç ciltlik Divan edebiyatı antolojisidir.

2) Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı yapıtının en önemli yanı nedir? Ziya Paşa bu yapıtında neyi anlatmıştır?

Eserin en önemli yanı manzum bir edebiyat tarihi olarak nitelendirilebilecek olan önsözüdür. Dokuz bölümden oluşan önsözde Ziya Paşa dil, edebiyat ve şair hakkındaki görüşlerini anlatır.

3) Letaif-i Rivayet adlı yapıtın yazarı kimdir? Bu yazar hangi akımdan etkilenmiştir?

Letaif-i Rivayet adlı yapıtın yazarı Ahmet Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat Efendi romantizm akımından etkilenmiştir.

4) Aşağıdaki yazar- yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Doğrusu ne olmalıdır?

A) Zoraki Tabip – Ahmet Vefik Paşa
B) Zavallı Çocuk – Şemsettin Sami
C) Zafername – Ziya Paşa
D) Felatun Beyle Rakım Efendi – Ahmet Mithat Efendi
E) Şair Evlenmesi – Şinasi

Zavallı Çocuk adlı yapıtın yazarı yanlıştır. Zavallı Çocuk’un yazarı Namık Kemal’dir.

5) II. Tanzimat döneminde hangi akımlar baskın ve etkin akımlar olarak göze çarpar?

II. Tanzimat döneminde realizm ve natüralizm akımları baskın ve etkin akımlar olarak göze çarpar.

6) II. Tanzimat döneminde tiyatro hangi konumdadır?

Tiyatro önemini yitirmiş, sahne dil ve tekniği açısından başarısız eserler üretilmiş; tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

7) II. Tanzimat döneminde şiir hangi konumdadır?

Şiirin konusu genişletilmiş; ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler tema olarak seçilmiştir. Sanatçılar, “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” düşüncesini benimsemişlerdir.

8) Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai ve Abdülhak Hamit hangi edebi akımlardan etkilenmiştir?

Nabizade Nazım natüralizmden, Recaizade Mahmut Ekrem ve Samipaşazade Sezai realizmden, Abdülhak Hamit Tarhan ise romantizmden etkilenmiştir.

9) Aşağıdaki yapıtların karşılarına yazarlarını yazınız.

Durub u Emsal-i Osmaniye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)…
Vatan Yahut Silistre………………
Harabat………………
Letaif-i Rivayet………
Araba Sevdası……

Durub u Emsal-i Osmaniye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)… Şinasi
Vatan Yahut Silistre…Namık Kemal
Harabat.. Ziya Paşa
Letaif-i Rivayet…Ahmet Mithat Efendi
Araba Sevdası..Recaizade Mahmut Ekrem

10) İlk realist romanımızın adını ve yazarını yazınız.

İlk realist romanımız Araba Sevdası; yazarı ise Recaizade Mahmut Ekrem’dir.

11) İlk köy romanımızı ve yazarının adını yazınız.

İlk köy romanımız Karabibik; yazarı ise Nabizade Nazım’dır.

12) II. Dönem Tanzimat edebiyatında hangi sanat görüşü benimsenmiştir?

II. Dönem Tanzimat edebiyatında “Sanat, sanat içindir.” görüşü benimsenmiştir.

13) II. Dönem Tanzimat edebiyatında şiirin konusu ne yapılmış, şiirde tema olarak ne seçilmiş ve ne hangi anlayış savunulmuştur?

II. Dönem Tanzimat edebiyatında şiirin konusu genişletilmiş; ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler tema olarak seçilmiştir. “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” Anlayışı savunulmuştur.

14) II. Dönem Tanzimat edebiyatında roman ve öykü ne durumdadır?

II. Dönem Tanzimat edebiyatında roman ve öykü tekniği daha da gelişmiştir. Birinci dönem göre daha nitelikli ürünler verilmeye başlanmıştır. Betimlemeler ilk döneme göre daha da ölçülüdür. Realizm akımının etkisiyle gözleme önem verilmiş, olay ve kişiler daha gerçekçi anlayışla anlatılmıştır.

15) II. Dönem Tanzimat sanatçılarını yazınız.

Tanzimat’ın ikinci dönem sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Muallim Naci, Direktör Ali Bey ve Ahmet Cevdet Paşa’dır.

16) II. Dönem Tanzimat edebiyatında tiyatro eserleri hangi amaçla yazılmıştır? Hangi sanatçının tiyatro yapıtları oynanmaya uygun değildir?

II. Dönem Tanzimat edebiyatında tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan’ın yapıtları oynanmaya uygun değildir.

17) Aşağıdaki yapıtların karşılarına yazarlarını yazınız.

Demdeme……………..
Zemzeme………………
Finten………………….
Çok Bilen Çok Yanılır….
Talim-i Edebiyat……….

Demdeme……Muallim Naci
Zemzeme……Recaizade Mahmut Ekrem
Finten……….Abdülhak Hamit Tarhan
Çok Bilen Çok Yanılır…Recaizade Mahmut Ekrem
Talim-i Edebiyat…..Recaizade Mahmut Ekrem

18) II. Tanzimat döneminin konu ve dil özelliklerini yazınız.

Bireysel konulara dönülmüştür. Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.

19) II. Tanzimat dönemi şiiri hangi edebi dönem şiirine esin kaynağı olmuştur?

II. Tanzimat dönemi şiiri Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) dönemine esin kaynağı olmuştur.

20) II. Tanzimat döneminde gazetecilik hangi konumdadır?

Gazetecilik, ilk dönemdeki toplumsal etki ve işlevini yitirir. Gazetelerdeki siyasal ve toplumsal içerikli yazılar yerini günlük sıradan olaylara bırakır. Toplumsal makalenin yerini de edebi makale alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.