8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları

Çocuklardan yakınan babalar kendi çocuklarını unutmuş gibidirler.Bilmezler ki bir zamanlar kendi babaları da aynı şekilde onlardan yakınmışlardı.Tıpkı kendilerinin şimdi yaptıkları gibi, babaları onlara:”Biz çocukken böyle miydik?Sinema nedir bilmez, maçı tanımaz, büyüklerimizin sözlerinden dışarı çıkmazdık.Ya şimdikiler?Nerdeee…” demişlerdi, ama bunları bilen hatırlayan mı var?Geçmişi toz pembe, eksiksiz ve kusursuz gösterme, sanki insanoğlunun yaradılışında gizlidir.Her kuşak kendinden bir sonrakini beğenmez.Fakat kendi zamanını göklere çıkarır.

 1. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Geçmişin sadece güzel yönleriyle hatırlandığına

B) İnsanların kendilerinden sonraki kuşağa anlayışsız davrandıklarına

C) Çocuklarından yakınan babaların, kendi babalarını dinlediklerine

D) Yeni oluşan davranış biçimlerine karşı çıkıldığına

 2. I. Çocuklarından yakınmak             III. Göklere çıkarmak

II. sözünden çıkmamak                   IV. Sinema nedir bilmemek

Parçaya göre, yukarıdaki sözcük gruplarından hangileri deyimdir?

A) I.-II.        B) II.-III.          C) II.-IV.        D) III.-IV.

 3. Parçadaki “yakınmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) şikâyet etmek    B) kınamak      C) uyarmak     D) azarlamak

 4. ”Kadar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaklaşıklık” anlamı katmıştır?

A.Bunu,senin kadar ben de düşünüyorum.            C.Yaptıklarımı o kadar çabuk unutamazsın.

B.Sürüde elli kadar koyun var.                              D.Yatsıya kadar evin temizliği ile uğraştı

  5. “Dağ başını duman almış/ Gümüş dere durmaz akar/ Güneş ufuktan şimdi doğar/ Yürüyelim arkadaşlar…” mısralarındaki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla nedir?

A) İsim- fiil- zarf- fiil       B) İsim- fiil- sıfat- fiil                C) İsim- sıfat- zarf- fiil           D) Sıfat- zarf- zarf- fiil

 6. .    I. Nasıl olsa sıcak günler gelecek,

II. Eninde sonunda yalanı ortaya çıkacak.

III. Öncelikle bu öneri kurulda görüşülecek.

IV. Oldum olası sinsilerden hoşlanmam.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I-II    B) II.-III.    C) l.-III.      D) III. – IV.

7. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

A) Rüzgâr ekinleri de mahvetti.  B) Kardeşinde mi geliyor?  C) Çantamda aradığın her şey var.  D) 9.45’te buluşalım

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır?

A) Dökülmüş yaprakları topluyorlar.             C) Bana karşı çıkınca sinirlendim.

B) Şiir okuyuşunuza hayran oldum.               D) Gelecek hafta buraya geleceğiz.

  9. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı ad cümlesidir?

A) Bakıp imreniyorum bulutların akınına.         C) İnanç, hayatımızın en büyük gücüdür.

B) Geceleyin bir ses böler uykumu.                   D) Bu sesler rüzgârlara karışır.

 10. “Uzun bir süre dalıp, kendine geldikten sonra aklından geçenleri anlatmayı düşündü.”

Bu cümlede kaç tane yan cümle vardır?

A) 1               B) 2                              C) 3                                D) 4

  11. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre sıralı, yüklemine göre isim cümlesidir?

A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.                      C) Bir dakika araba yerinde durakladı.

B) Yaşam uzun, insan ömrü kısadır.                                    D) Gidiyordum, ağlıyordu ırmaklar.

12.    Veysel bu gurbetlik kâr etti cana

Karıştır göçünü ulu kervana                       Bu dörtlükteki kafiye çeşidi nedir?

Gün geçirip fırsat verme zamana

Sakın uzamasın yol deyi yazmış (Aşık Veysel)

A) Tam uyak     B) Yarım uyak      C) Zengin uyak         D) Cinaslı uyak

   13. “Geceleyin bir ses böler uykumu.” Cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kurallı-basit-olumlu-eylem cümlesi               C) Devrik- birleşik- olumlu- eylem cümlesi.

B) Devrik- basit- olumlu- eylem cümlesi             D) Kurallı- birleşik- olumlu- ad cümlesi

14. “Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor.Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

            Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Moda                 B) Rüzgârı                  C) Kavuruyor               D) Esinti

   15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?

A) Büyüklerine karşı saygıda kusur etmemelisin.             C) Ahmet’e okuması için daha kalın bir kitap düştü.

B) Bu sınavı kazanmalısın.                                                D) Sen bu sınavı kazanmış olabilirsin.

   16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlanmıştır?

A) Utancından bir şey yiyemedi.                                              C) Ummadığım bir anda onu karşımda buldum.

B) Çocuğumun iyi bir eğitim alması için çabalıyorum.           D) Eve zamanında döneceksen arkadaşınla gidebilirsin.

   17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kişileştirme” yapılmamıştır? 

A) Derinden derine ırmaklar ağlar.                               C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar.

B) Gül ne söyler şu bülbüle?                                         D) Bir sağa bir sola çoban çeşmesi.

 

 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?

A) İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler yüzünden tartıştık.          C) Eski arabasını bir türlü satamadı, onu elden çıkaramadı.

B) Hatalarını gizlemeye çalışıyor, onları örtbas etmeye çalışıyor.  D) Kendini beğenmişin biridir, herkese tepeden bakar.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eksiltili cümle değildir?

A) Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.                              C) Bugün bana yarın sana.

B) Allah bana, ben de sana.                                                          D) Dönülmez akşamın ufkundayım.

 20 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir?

A_Küçük kardeşim kitap okurken uyumuş.           C-Yastık kılıflarını sen mi ütüledin?

B-Eski okul defterinin hepsini yırtmış.                  D-Anlattıklarımın tümünü zaten biliyormuş.

 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

A) Yaptıklarından sonra gel de onu affet.                   C) Sana yardım edecek değilim.

B) Söylediğini anlamamış değilim.                             D) Beni aramazsan üzülürüm mü sanırsın?

22. “Sen, kaçan ürkek bir ceylansın dağda:” cümlesindeki altı çizili sözcüğün görevi nedir?

A) Yüklem        B) Özne          C) Dolaylı tümleç           D) Nesne

 23. Çocuk babasının sesini duydu ve ( ) Baba ( ) babacığım ( ) ( ) diye bağırarak babasına doğru koştu.   Cümlesindeki ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (,) (!) (“)      B) (“) (:) (.) (“)            C) (“) (,) (!) (“)            D) (“) (,) (.) (“)

 24. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Tuhaf kokulu bir hayvandı.   B) Göğüs, bağır açık dolanır.  C) Toplantıya herkez geldi.  D) Malı ambarda bekliyor.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kısa ve etkili konuşmaya dikkat etmeliyiz.           C) Bazı romanlarda, hayatımızdan parçalar buluruz.

B) İyiliği, karşılık beklemeden yapmalıyız.                D) Hepimiz onu seviyor, ona zarar gelmesini istemiyorduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.