8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı

8. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı

TARİH:ARAMAK, BULMAK

Picasso, “Ben aramam, bulurum.” dermiş. Hoş söz! Güvenen bir kişinin sözü, meydan okur gibi…. Ama bilmem doğru mu? “Kimse aramadan bulamaz.”demeyeceğim. Şunu düşünüyorum: Sanatta aramak, bulmak var mıdır? Şair olsun, ressam olsun sanat adamı aramaz, bulmaz; cesaret eder, cüret eder. Aramak, bulmak bilim alanında olur. Bilgin, doğanın yasalarını arar, birtakım olayları inceleyip sebeplerini bulur. Bunlara dayanarak yeni şeyler ortaya koyar. Sanat eri bunu yapmaz. Orhan Veli’nin şiiri tutunuverdi, yayılıverdi. Ölçüsüz, uyaksız, şiir dışındaki konularda yazmayı göze aldı, cesaret etti. Bunları şiir diye kabul ettirdi. Aramadı, bulmadı. Sanat eri, yaptığını çağına kabul ettirir.Sanatın kaynağı cürettir.

(İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.)

1-Yazar, Picasso’nun sözünü hangi yönden beğeniyor?(10 puan)

2-Yazara göre, bilim adamı ile sanatçı arasında ne fark vardır?(10 puan)

3-Yazara göre, Orhan veli şiirlerinde nasıl başarıya ulaşmıştır?(10 puan)

4-Aşağıdaki cümlelerde geçen söz sanatlarını bularak parantez içindeki boşluğa,  kutu içinde verilen söz sanatlarının sadece maddelerini yazınız.( 5 puan )

A) Kişileştirme       B) Abartma       C) Konuşturma     D) Benzetme

(    )O çay ağır akar, yorgun mu bilmem,                (    )Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

(    )Deniz ve Mehtap sordular seni: Neredesin?      (    )Gözüm yaşı yağmur gibi akar.

(    )Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

5-Aşağıdaki cümlelerde hakim olan duyguları eşleştirin.( 5 puan )

Keşke derslerime daha çok çalışsaydım. A sevinç
Ödev dediğin işte böyle hazırlanır. B şaşırma
Aaa! Şu gelen Ali değil mi? C abartma
Bin defa dedim böyle yapma diye D pişmanlık
Kulaklarıma inanamıyorum, yazılıdan iyi not almışım. E beğenme

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?(3 p)

A) Çocuk gülerken birden ağlamaya başladı.

B) Geldiğin günü hâlâ hatırlıyorum.

C) Arabalar ilerleyemez toprak yolda.

D) Seninle gelmek istemiyorum .

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli bir fiil vardır?( 3 puan )

A)Suyunu içer içmez kaçtı.

B)Sabah erkenden geldi.

C)Toplantıya o da katıldı.

D)Çayına zehir katmışlar.

8-“Yazar, neyi yazacağını değil; nasıl yazacağını bilen insandır.”bu sözle vurgulanmak istenen kavram hangisidir?(5 p)

A)Üslup               (anlatım biçimi)                B)İçerik(muhteva)

C)Tema                               D)Özgünlük

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca  özne ve yüklemden oluşmaktadır?(3 p)

A)     Okula giderken babama rastladım.

B)      Geçmiş günleri andıkça umutlanırım.

C)      Telgrafı alır almaz yola koyuldum.

D)     Arabasını satan adam üzgündü.

10- Sende git, sende unut,   kimler unutmadıki… Bu dizede  kaç yazım yanlışı yapılmıştır? (3 p)
A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

11-Aşağıdakilerin hangisinde bağlacı olan cümle vardır?(3 p)

A)      Bilgisayarı çok istiyorsan git de al.

B)      Kitap okuyor, kendini geliştiriyor.

C)      Çalışan öğrenciyi öğretmenler sever.

D)      Hayvanlar da doğanın bir parçasıdır.

12-Aşağıda verilen cümlelerde yazımı yanlış olan kelimeleri bularak yanlarına doğrusunu yazınız.(5 p)

Boğazına düşgün olduğunu söylerdi. (………………………)

Seni her Pazar burada beklerim. (………………………)

Moralını düzeltmek istedim. (………………………)

TBMM’nde bütçe görüşmeleri sürüyor. (………………………)

Onu gördüysede görmezlikten geldi.(…………………………)

13-Çocuklar yeni taşındığımız bu eve bir türlü alışamadılar.” Cümlesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (5 p)

A)Kurallı, fiilimsi bulunan, olumsuz, fiil cümlesidir.

B)Kurallı, tek yargılı, olumsuz, fiil cümlesidir.

C)Devrik, tek yargılı, olumlu, fiil cümlesidir.

D)Kurallı, fiilimsi bulunan, olumsuz, isim cümlesidir.

14-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D),yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.( 10 puan )

(  ) Tanımlama,örnekleme,tanık gösterme,karşılaştırma,benzetme anlatım biçimlerindendir.

(  ) İçtenlik,doğruluk ve birinci ağızdan anlatım öykü türünün özelliklerindendir.

(  ) Makalelerde anlatımda iddia ve kesinlik esastır.

(  )Röportajda  anlatımda öznellik ağır basar.

(  ) Denemede yazar okuyucuyla konuşur,tartışır gibidir.

(  ) Gezi yazılarında anlatılanların tümü gerçek olmayabilir.

(  ) Öykü yaşamın pek çok kesitlerini bir çok olaya dayandırarak anlatan yazılardır.

(  ) Destanlar sözlü geleneksel ürünlerimizdendir.

(  ) Bilimsel konular dışında her konuda söyleşi yazılabilir.

(  ) Masallar –di’li geçmiş zamanla anlatılmaz.

15-Aşağıdaki üç cümledeki parantez içindeki boşluklara uygun noktalama işaretleri getiriniz.      (10 PUAN)

a-Cahillik üç türlüdür(   ) Hiçbir şey bilmemek(   ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek(   )

b-Deniz(   ) düşünceye benzer(   ) Denizin ürünü inci(  ) düşüncenin ürünü akıldır(   )

c-Öğrenmek(   ) öğrenciye(   ) öğretmek(   ) hocaya mahsustur(   )

16-“Vatan çalışkan insanların omuzları üzerinde yükselir.”  Sözünü kompozisyon kurallarına uygun olarak

açıklayınız.(15p)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir