9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi biyolojik çözülmeyi ifade eder?

A)  Günlük sıcaklık farkı nedeniyle kayaların parçalanmasidir.

B)  Yıllık sıcaklık farkları nedeniyle kayaların parçalanm asıdır.

C)  Akarsuların etkisiyle kayaların parçalanmasıdır.

D)  Yüksek nemlilik nedeniyle kayaların erimesidir.

E)  Canlı organizmaların etkisiyle kayaların parçalanmasıdır.

 2. Epirojenez, izostatik dengenin bozulmasıyla yeryüzü tabakalarının dikey doğrultuda çok yavaş alçalıp yükselmesidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi izostatik dengeyi bozmaz?

A)           Yeni bir dağ oluşumu

B)            Kuvvetli aşınım olayları

C)            Alüvyon tabanlı büyük bir ovanın oluşması

D)           Buzul erimeleri veya buzullaşma

E)            Çıplak bir yüzeyin ağaçlandırılması

3. Yer kabuğunun geniş sahalar içerisinde dikey doğrultuda yükselip alçalmasına Epirojenez denir. Aşağıdaki durumların hangisi Epirojenezi etkilemez?

A)  Buzul oluşumunu veya erimesi

B)  Yeni dağ oluşumu

C)  Kuvvetli aşınım

D)  Çanakların tortullaşması

E)  Kıtaların yan basıncı

4. Dalgalar, akıntılar veya gel-git’e ait olmayan Özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalga bir salınım hareketi olup, dairesel yörünge çizer

B) Dalga aşındırması en çok rüzgarların gücü ile kıyı gerisindeki yerşekillerine bağlıdır.

C) Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanları balıkçılık açısından çok önemlidir.

D) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki akıntılar tuzluluk ve seviye farkında oluşur.

E) Gelgit genliği en fazla derin okyanus kıyılarında görülür.

5. Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal ve mekanik çözülmenin en fazla olduğu alanlar birlikte verilmiştir?

Kimyasal Çözülme                 Mekanik Çözülme

A)           Karasal iklim böl. Tundra alanlarında

B)            Kutup bölgelerinde             Ekvator kuşağında

C)            Okyanusal iklim böl.           Savan İklim böl.

D)           Sıcak nemli iklim böl.           Çöllerde

E)            Dağların yük.yerlerinde      Karasal iklim böl.

6. Deprem şiddetini etkilemeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)           İç merkeze olan uzaklık

B)            Dış merkezi olan uzaklık

C)            Enerjinin büyüklüğü ve depremin süresi

D)           Buzul erimesiyle karaların sular altında kalması

E)            Kayaların yapısı ve tabakaların durumu

7. Yeryüzünde buzulun aşındırma etkisiyle oluşan yer-şekillerini hangisinde görmek zordur?

A)           Kanada’nın kuzeyi

B)            İskandinavya Yarımadası

C)            GüneyAmerika’nın yüksek dağları

D)           Afrika’nın güneyi

E)            Sibirya

 8. Aşağıdaki karstik şekillerden hangisi diğerlerinden  farklıdır?

A) Sarkıt B) Dikit  C) Sütun  D) Mağara E) Traverten

 9. Delta ovasının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A)           Kıta sahanlığı geniş olmalıdır.

B)            Akarsu rejimi düzenli olmalıdır

C)            Gelgit olayı olmamalıdır.

D)           Akarsular bol alüvyon taşımalıdır.

E)            Deniz akıntıları olmamalıdır.

10. 1. Yardang

       2. Tafoni

       3. LÖS

       4. Moren

       5. Hörgüç kaya

       6. Kırgıbayır

Yukarıdaki şekillerden  hangileri  biriktirmeyle oluşmuştur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.