8. Sınıf İnkılap Tarihi -Bir Kahraman Doğuyor – Ünite Kazanım Değerlendirme Testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi -Bir Kahraman Doğuyor – Ünite Kazanım Değerlendirme Testi

1.  Mustafa Kemal’in  babası Ali Rıza Bey’in yalnızca yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Ali Rıza Bey gümrük memurluğu görevi yapmaktadır. B)  Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.

C)  Mustafa Kemal’in babası Onun Şemsi Efendi

İlkokuluna gitmesini istemektedir.

D)  Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan bir aile ortamında yetişmiştir.

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti Selanik’te büyüdü. Bölge

farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları, büyük

devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu. Bu durum Mustafa Kemal’i

çok etkiliyordu.

 

2.  Buna göre aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in  çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?

A)  Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi

B)  Padişahlığın devamını istemesi

C)  Mali kalkınmaya önem vermesi

D)  Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi

 

3.  Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?

A) Robert Koleji                        B) Manastır Askeri İdadisi

C) Askeri Rüşdiye                      D) Harp Akademisi

 

4.  Mustafa Kemal tarih sahnesine  ilk kez aşağıdaki hangi olayda görev alarak çıkmıştır?

A) 31 Mart Vakası                      C) Trablusgarp Savaşı

B) I. Dünya Savaşı                    D) Kurtuluş Savaşı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ünite Kazanım Testi (Bir Kahraman Doğuyor)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir