Tanzimat Edebiyatı Klasik Soru ve Cevaplar

Tanzimat Edebiyatı Klasik Soru ve Cevaplar

1) İlk yerli tiyatro eserimizi ve yazarının adını yazınız.

Şair Evlenmesi – Şinasi

2) İlk yerli romanımızı ve yazarını yazınız.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

3) Batılı tekniğe uygun ilk romanımızı ve yazarını yazınız.

Aşk-ı Memnu / Halit Ziya Uşaklıgil

4) İlk çeviri romanımızı, yazarını ve kimden çevrildiğini yazınız.

Telemak – Yusuf Kamil Paşa – Fenelon’dan çevirmiştir.

5) İlk köy romanımızı ve yazarını yazınız.

Karabibik – Nabizade Nazım

6) İlk psikolojik romanımız ve yazarını yazınız.

Eylül – Mehmet Rauf

7) İlk realist (gerçekçi) romanımızı ve yazarını yazınız.

Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

8) İlk resmi Türkçe gazetemizi yazınız.

Takvim-i Vakayi

9) İlk yarı resmi gazetemizi yazınız.

Ceride-i Havadis

10) İlk tarihi romanımızı ve yazarının adını yazınız.

Cezmi – Namık Kemal

11) İlk özel gazetemizi yazınız.

Tercüman-ı Ahval

12) İlk özel gazetemizi çıkaranların adlarını yazınız.

Şinasi ile Agâh Efendi

13) İlk pastoral şiirimizi ve şairini yazınız.

Sahra – Abdülhak Hamit Tarhan

14) İlk şiir çevirisini yapan edebiyatçımızı yazınız.

Şinasi

15) İlk makaleyi yazan edebiyatçımızın adını yazınız.

Şinasi

16) Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazetecinin adını yazınız.

Şinasi

17) Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eserimizi ve şairini yazınız.

Nesteren – Abdülhak Hamit Tarhan

18) İlk antoloji kitabımızı ve yazarını yazınız.

Harabat – Ziya Paşa

19) İlk atasözleri kitabımızı ve yazarını yazınız.

Durub-ı Emsal-i Osmaniye / Şinasi

20) İlk mizah (gülmece) dergimizi ve çıkaran kişinin adını yazınız.

Diyojen – Teodor Kasap

21) İlk hikâye (öykü) kitabımızı ve yazarının adını yazınız.

Letaif-i Rivayet – Ahmet Mithat

22) İlk mensur şiir örneklerini veren edebiyatçımızın adını yazınız.

Halit Ziya Uşaklıgil

23) İlk gazete makalemizin adını yazınız.

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (Önsözü)

24) İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluğun adını yazınız.

Fecr-i Ati

25) Sahnelenen ilk tiyatro eserimizi ve yazarını yazınız.

Vatan yahut Silistre – Namık Kemal

26) Uyağı şiire serpiştirerek klasik nazım biçimlerinden farklı ilk örnekleri veren ilk şairimizin adını yazınız.

Tevfik Fikret

27) Türkçenin ilk dilbilgisi kitabını ve yazarının adını yazınız.

Sarf – ı Türkî – Süleyman Paşa

28) İlk natüralist eserimizi ve yazarının adını yazınız.

Zehra – Nabizade Nazım

29) İlk Türkçe sözlüğümüz ve yazarını yazınız.

Kamus-ı Türki – Şemsettin Sami

30) Edebiyatımızda objektif (nesnel) eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan edebiyatçımızın adını yazınız.

Recaizade Mahmut Ekrem


31) Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden edebiyatçımızın adını yazınız.

Mehmet Emin Yurdakul

32) Edebiyatımızda ilk kafiyesiz (uyaksız) şiiri yazan şairimizin ve o şiirin adını yazınız.

Abdülhak Hamit Tarhan – Validem

33) İlk köy şiirini ve onu yazan şairin adını yazınız.

Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci

34) Bizdeki Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan edebiyatçımızın adını yazınız.

Namık Kemal

35) Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan edebiyatçımızın adını yazınız.

Şinasi

36) İlk uyarlama tiyatro eserimizin yazarını yazınız.

Ahmet Vefik Paşa

37) Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen yazarımızın adını yazınız.

Refik Halit Karay

38) İlk çocuk şiirlerini yazan şairimizin adını yazınız.

Tevfik Fikret / Şermin

39) Tevfik Fikret’in yapıtlarının adlarını yazınız.

Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Şermin

40) Halit Ziya Uşaklıgil’in hatıra türündeki kitaplarının adlarını yazınız.

Kırk Yıl, Bir Acı Hikâye, Saray ve Ötesi

 

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Soruları 40 soru ve cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.