10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. dönem 1. Yazılı

S.1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan niteleme sıfatı görevindeki
kelimeleri durum zarfı; durum zarfı görevindekileri de niteleme sıfatı olarak
birer cümlede kullanınız.
(2+2+2+2+2=10 p.)

Her zaman çok konuşurdu.
Çok para insanı yoldan çıkarır

Bu çocuk akıllı görünüyor
Akıllı insanlar var bu dünyada.

İnşallah, kazancın bol olur.
Bol paça bir zamanlar modaymış

Bize sıcak davrandı
Sıcak kanlı biriydi.

Son gidişinde beni de götürmüştü. Son film
güzeldi

S.2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri
yazınız (
2+4+2+2=10 puan)

• Lirik anlatımda dil HEYECAN VERİCİLİK
işlevinde kullanılır.

• Sıfatlar ÇEKİM eki
alırsa adlaşmış sıfat olurlar

• “O” sözcüğü insan adı yerine kullanılırsa KİŞİ; cansız bir varlığın yerine
kullanılırsa İŞARET.zamiri
olur.

• “Bu, hangi, kaç, bazı, vb.” kelimeler bir isimden önce gelip onu nitelerse
SIFAT
bir ismin yerine kullanılırsa
ZAMİR .dir.

• Bir kimsenin iç dünyasını anlatan betimlemelere
RUHİ PORTRE
. denir.

S.3.    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise
(Y) yazınız
(2+2+2+2+2= 10 puan)

   • Sanatsal betimlemelerde ayrıntılar öznel olarak verilir.
    ( D  )
   • Açıklayıcı betimlemelerde kelimeler mecaz anlamlarında
    kullanılır. ( Y  )
   • Anlamlarına göre fiiller kılış, durum ve oluş fiilleri olarak
    üçe ayrılır . ( D  )
   • Birer işaret zamiri olan “bunlar, şunlar, onlar” kelimeleri
    işaret sıfatı olarak da kullanılır.
    ( Y  )
   • Sıfatlar isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
    ( Y  )

S.4. Aşağıya lirik anlatımın özelliklerini yazınız.(2+2+2+2+2=10
P)

Coşku ve heyecana dayalı bir anlatım
vardır

Kelimeler mecaz,yan ve çağrışımsal anlamda
kullanılır

Duyguları ifade eder

Edebi bir uslup vardır

Şiirlerde çok kullanılır

S.5. Aşağıdaki cümlelerde deyim aktarmaları nasıl yapılmıştır?

Acı bir sesle irkildi. DUYULAR ARASINDA

Bugün yine kafası dalgalı görünüyor
DOĞADAN İNSANA

Gökyüzünde salkım salkım olan bulut.
DOĞADAN DOĞAYA

Boynu bükük kuşlar şaşkınlıkla kurumuş gölü seyrediyordu.
İNSANDAN DOĞAYA

S.6.    Aşağıdaki cümleler hangi tür betimlemeyle yazılmıştır. .(10 P)

Küçük salondan, dışarısı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi
görünüyordu.  SANATSAL BETİMLEME

Bu köyleri halkı kısmen küçükbaş hayvan sürülerinin geliri ile kısmen de
tarlalara yaptıkları çeşitli tarım ürünleri ile geçinirlerdi.
AÇIKLAYICI BETİMLEME

S.7.    “ ne” sözcüğünü soru sıatı ve soru zarfı olarak birer cümlede
kullanın.10p

BANA NE ALDIN? S.ZAMİRİ

NE KIZ AMA ! S.sıfatı

S.8.Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir kime aittir ve hangi anlatıma
örnektir.10p

M.A. ERSOY- DESTANSI ANLATIM

S.9. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

A. Ulan Bator’un deniz seviyesinden yüksekliği 1350 metre.
Kentte, yazın sıcaklık 30 dereceye kadar yükselirken, kışın eksi 25 dereceye
kadar düşebiliyor. Peki ile St. Petersburg arasındaki” Çay Yolu” üzerinde yer
aldığı için kurulduğu yıllarda önemli bir ticari merkez durumundaydı.

Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.

…BETİMLEME

B. Yaşadıkça hafıza zayıflar derler. İşletmezsen yahut
yaradılıştan ağır işliyorsa zayıflar elbet. Themisokles bütün vatandaşlarının
adını ezberlemişti yaşı ilerlediği zaman. Bana gelince ben yalnız bugün hayatta
olanları tanımakla kalmayıp onların babalarını ve dedelerini de tanırım.Bir
ihtiyarın hazinesini gömdüğü yeri unuttuğunu doğrusu hiç duymadım. İhtiyarın
aklına bir şey olmaz. Yeter ki gayret ve faaliyete devam etsinler.

Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.

…TARTIŞMACI

C. Sabahleyin erkenden hazırlanıp evden çıktı. Ağır ağır
yürüyerek otobüs durağına geldi. Durağın çok kalabalık olduğunu görünce biraz
durup ne ya-pacağını düşündü. Aniden geriye dönüp istasyona doğru yürümeye
başladı. Sanki altmış yaşında değil de on sekiz yaşında bir delikanlı gibi hızlı
adımlarla yürüyordu şimdi.

Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.

…ÖYKÜLEYİCİ

D. Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü

Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale

Girdik zaferin koynuna kamdık o visale

Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini yazınız.

DESTANSI

E. Sevgilim güvenme güzelliğine

Senin de saçların tarumar olur

Aldanma talihin pembe rengine,

Hayatın uzun bir intizar olur

… LİRİK

10. sınıf Dil ve Anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını word dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
42.4 KiB
666 Downloads
Ayrıntılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir