9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1.    Aşağıdaki olayların meydana geldiği jeolojik dönemleri yanlarına yazınız.

a)    Alp kıvrımları oluşmuştur: ………………………………………………

b)    Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir: …………………………………..

c)    Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır:…………………………………

d)    Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur:…………………….

e)    İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur:……………………………

2.    Orojenik hareketlerde kırılma ile nasıl dağlar oluşmaktadır şekil çizerek açıklayınız.

Açıklama:

Şekil

3. Akarsuların aşındırma yapması için gerekli özellikler :

a)……………………………………………………………………………………………

b)    …………………………………………………………………………………………..

c)    …………………………………………………………………………………………..

d)  ……………………………………………………………………………………

4. Mantarkayanın şeklini çiziniz ve açıklayınız.

5.  Volkanik ve çöküntü deprem nedir, nasıl oluşmaktadır kısaca açıklayınız?

 Volkanik deprem:

Çöküntü deprem:

6.Aşağıdaki olayların meydana geldiği jeolojik dönemleri yanlarına yazınız.

a)    Alp kıvrımları oluşmuştur:

b)    Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir:

c)    Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır:

d)    Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur

e)    İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur

 7.    Orojenik hareketlerde kırılma ile nasıl dağlar oluşmaktadır şekil çizerek açıklayınız.

Açıklama:

Şekil

8. Akarsuların aşındırma yapması için gerekli özellikler :

a)

b)

c)

d)

9. Akarsuyun meydana getirdiği şekli kısaca açıklayınız.

10.   Mantarkayanın şeklini çiziniz ve açıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir