LYS EDEBİYAT DENEME SINAVI

LYS EDEBİYAT DENEME SINAVI

 

1. Elma ağacı, elma verir; onun dayandığı şey de kendi toprağıdır. Elmanın tadında toprağının kokusu, suyu, bereketi gizlidir. İşte sanatçı da elma ağacı gibidir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçıların, kendi toplumunun yaşamından, değerlerinden beslendiği

B) Her sanatçının kendi duyuş ve düşünüşüne uygun bir anlatım tarzının olduğu

C) Ulusal değerlerini yapıtlarında yansıtan sanatçıların, bir süre sonra evrenselliğe ulaştığı

D) Sanatçının görevinin, doğadaki olayları gözlemlemek olduğu

E) Sanatçıların, yapıtlarında doğal bir anlatım kullanması gerektiği

 

2. Ünlü şair, bir ağaç gibi köküne, toprağına bağlıdır. Bu kadar başarılı olmasında onun bu özelliği yatmaktadır.

Bu parçada yer alan “köküne, toprağına bağlı olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal değerlerinden kopmamak

B) İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını anlatmak

C) Sağlam bir bilgi temeli olmak

D) Yaşam boyunca başarılı olmayı istemek

E) Kendini yenilemek için çaba göstermemek

3. (I) Atlar, Demirkır’ın arkası sıra yiyecek bir tutam ot, soğuktan korunacak kuytu bir yer bulmak için dolaşıp durdular. (II) Hava gittikçe soğudu, kar çoğaldı, uzaktan kurt ulumaları duyuldu. (III) Doru kısrağın üzerine müthiş bir yorgunluk çöktü. (IV) Sürüden ayrılarak tanımadığı bir köye geldi, bir otluğun altına sığındı. (V) Otun sahibi Hıdır Emmi, atı ahırına çekti, besledi, iyileştirdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Bir ressam, dilini bilmediği pek çok sanatseverle eserleri aracılığıyla anlaşabilir.

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın pek çok yerinde sanatla uğraşan kişiler vardır.

B) Toplumun en çok ilgi gösterdiği sanat, resimdir.

C) Ressamlar, halkın ilgisini daha çok çeker.

D) Bütün sanat dalları insanı insana anlatır.

E) Resim sanatının dili evrenseldir.

 

5. (I) Gezmek, herkesin gerçekleştirebileceği bir et-kinliktir. (II) Ancak gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini, gözlemlerini yazıya dökmek her kişinin yapa-bileceği bir iş değildir. (III) Bu yüzden gezi sırasında gördüklerini yazmak bir sanattır. (IV) Öyle gezi yazıları vardır ki, insanı elinden tutar, anlatılan yerlere götürür. (V) Yazıyı bitirdiğinizde o uzak diyarlar artık bildik bir yer olur çıkar. (VI) Sokaklar, sesler, insanlar, mekânlar hiç görmeseniz de yabancınız değildir.

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

LYS-Edebiyat-Deneme-Sınavı
LYS-Edebiyat-Deneme-Sınavı
LYS-Edebiyat-Deneme-SU0131navU0131-2.docx
37.6 KiB
284 Downloads
Ayrıntılar
LYS-Edebiyat-Deneme-Sınavı
LYS-Edebiyat-Deneme-Sınavı
LYS-Edebiyat-Deneme-SU0131navU0131-2.docx
37.6 KiB
284 Downloads
Ayrıntılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.