10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 151 Cevapları

Bookmark and Share

10dilveanlatimogun• GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK     TESPİT ETMEK    SÜRDÜREBİLMEK

Yukarıdaki kelime gruplarını inceleyiniz. incelediğiniz kelime gruplarından yola çıkarak fiillerin kelime gruplarının oluşumunda nasıl bir işleve sahip olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız. Okumaya devam et

10. sınıf dil ve anlatım, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 146 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts ThumbnailAŞIK TARZI HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
Koşma ve semai nazım şekillerinin özellikleri
146. SAYFA

Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai)
1.Âşık tarzı şiir şekilleri ve türleri hakkında yaptığınız araştırmanın sunumunu yapınız. Sunumlarınızın sonucunda şiirlerin yapı ve muhteva olarak benzer ve farklı yönleri konusunda düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Çıkardığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri:
Koşma: Aşık edebiyatı nazım şekillerinden en yaygın olanıdır. Nazım birimi dörtlüktür. 11’li hece ölçüsüyle söylenir. 6+5 veya 4+4+3 duraklı olabilir. Dörtlük sayısı 3-6 arasındadır. Koşmaların ilk dörtlüğü üç farklı şekilde uyaklanır. Sonraki dörtlüklerde ilk üç dize kendi arasında dördüncü dize ilk dörtlükle uyaklıdır. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 145 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts ThumbnailAnonim Halk Şiiri ile İlgili Değerlendirme Soruları

Türkü ve manilerle ilgili sorular ve cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Türküler BENT ve KAVUŞTAK olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
• Mâniler 7’li  hece ölçüsüyle söylenir
• Türküler, anonim olduğu gibi SÖYLEYENİ BELLİ olanlar da vardır. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 143-144 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts Thumbnail10. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları 143-144. sayfalar. (ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ – TÜRKÜ) Türkünün özellikleri (biçim, tema, dil ve anlatım, bu ürünlerin ahenk unsurları) Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Mani Çeşitlerine Örnekler – 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 142 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

10. sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı CevaplarıMani Çeşitlerine Örnekler

10. sınıf Türk edebiyatı dersi cevapları Nova Yayınları sayfa 142

8. Aşağıdaki mânilerin tür özelliklerini ve bunlara ne ad verildiğini yaptığınız araştırma sonuçlarından yararlanarak yanlarında verilen kutucuklara yazınız. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 141 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts Thumbnail1.

Keten gömlek beden dar

Beni koyup giden yâr

Sen bana kıymaz idin

Sana bir öğreten var

Anonim

Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 139 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

10. sınıf Türk edebiyatı dersi 139. sayfa cevapları Nova YayınlarıZemanta Related Posts Thumbnail Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 138 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts Thumbnail10. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları Nova Yayınları Değerlendirme Soruları Sayfa 138

Divan edebiyatıyla ilgili doğru-yanlış, boşluk doldurma soruları Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Sayfa 118

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts Thumbnail1. Metinden yola çıkarak Fecr-i Âtî sanatçılarının savunduğu sanat görüşünü belirleyiniz. Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Sayfa 116

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts Thumbnail

Lider Yayınları 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 116

2. Metne göre Fecr-i Âtî Topluluğu ne zaman ve nasıl kurulmuştur?
20 Mart 1909’da Hilal Matbaası’nda toplanan Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Fuat Köprülü, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib gibi isimler yeni bir hareket başlatmayı planlar. Sonradan Ahmet Haşim de bu harekete katılır. Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın