I. Göktürk Devleti (552 – 659)

Bookmark and Share

I. Göktürk Devleti (552 – 659) 

Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devletidir.

Türk adını ilk kez kullanan  Türk devletidir. (İlk kez Türk adını kullanmışlardır.) Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

2016-2017 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 31-32

Bookmark and Share

turked-12sinif-lider1.    Yazar neden böyle bir metin yazma ihtiyacı duymuştur? Açıklayınız.

Yazar geçmişte yaşadığı bir olayı okuyucuyla paylaşmak ihtiyacı duyduğu için bu metni yazma ihtiyacı duymuştur.
2.    Metin yazarının okuyucuya ulaştırmak istediği ileti nedir? Bu ileti hangi anlam birimleri etrafında oluşturulmuştur? Belirleyiniz.
Metnin iletisi: Edebiyatçılar, işgal altındaki yurdumuzdaki halkın kurtuluş mücadelelerine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Okumaya devam et

12. Sınıf Dil ve Anlatım, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

2016-2017 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 20

Bookmark and Share

Sayfa 20

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1-deneme, makale, fıkra ile ilgili internette ilgi çok. siz yaparsınız
2-Gezi Türünün Gelişimi
Gezi türünün uzun bir geçmişi vardır. Bu günkü tanımına ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu bilinmektedir. Eski Yunanistan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli ülkelerden birçok gezgin, elçi, şair ve yazar gezip gördükleri yerleri anlatan eserler meydana getirmişlerdir. Okumaya devam et

12. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- (2016-2017) Göstermeye Bağlı Edebi Metinler – Sayfa 214-216

Bookmark and Share

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler – Sayfa 214-216

SAYFA 214
ANLAMA-YORUMLAMA
1. Cumhuriyet Dönemi tiyatro eserlerinde aşırı tüketim arzusu, sorumsuzluk, toplumsal ve ekonomik adaletsizlik yerilmiş; köy gerçekliği, Osmanlı tarihine özgü önemli şahsiyet ve olaylar, değişen yaşam tar­zının beraberinde getirdiği aile dramları, toplumdaki değer çatışmaları konu edilmiştir, incelediğiniz metin­lerde işlenen konuları bu bilgiler ışığında değerlendiriniz. Okumaya devam et

12. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider Yayınları 2013-2014- (2016-2017) İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme – Sayfa 122-123)

Bookmark and Share
2. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider
Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme – Sayfa 122-123

2.  Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?

A)  Günlük konuşma dilini dışlama


B)  Konu, öykü ve olayı şiirin bünyesinden silmek isteme


C)  Duygu ve çağrışıma önem verme


D)  Bilinçaltına eğilme ve her türlü sınırlayıcılıktan kaçınma


E)  Halkın yaşam alanlarına ve kültürel değerlerine yönelme

Okumaya devam et

12. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 2 Sunum Hazırlık Çalışmaları

Bookmark and Share

10. sınıf dil ve anlatım 2016-2017 ders kitabı cevapları sunum konusu hazırlık çalışmaları

Sunum konusuna geçmeden önce verilen hazırlık çalışmalarını cevaplayınız. Hazırlık çalışmaları sorularının bir kısmı öğrencinin kendi düşünceleriyle cevaplayacağı sorulardır. Buraya örnek olması açısından 10. sınıf dil ve  anlatım MEB ders kitabı hazırlık çalışmaları sorularının cevaplarını ekliyoruz. Cevaplardan hareketle siz de kendi düşüncelerinizi de ortaya koyarak değişiklikler yapabilirsiniz. Okumaya devam et

10. sınıf dil ve anlatım, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Batı Hun Devleti

Bookmark and Share

Avrupa (Batı) Hun Devleti (375 – 469)

Avrupa (Batı) Hun Devleti, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

Doğu ve Orta Avrupa’da Balamir Kağan tarafından kurulmuştur. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Kavimler Göçü

Bookmark and Share

KPSS Hazırlık Konu Anlatımı :İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kavimler Göçü (375)

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra HunlarKaradeniz’in kuzeyine doğru gelmişler, bu bölgede yeni bir göç hareketi başlamıştır.

Batı’ya doğru gelişen bu göçler sonucunda Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar gibi Germen topluluklar da Avrupa’nın içlerine doğru göç etmişlerdir. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Hazırlık, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Asya Hun Devleti

Bookmark and Share

 Asya Hun Devleti  (Büyük Hun Devleti) (M.Ö. IV. yy – M.S. 216)

  • Hunlar hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır.
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. (Bilinen ilk teşkilâtlı Türk devleti)
  • Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.
  • Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir, (federatif yapı)
  • Merkezi Ötüken olan devletin kurucusu Teoman’dır.
  • Teoman özellikle Çin üzerine akınlar yapmış, ilk Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi’ni yaptırmıştır, (yaklaşık uzunluğu 8.851 km.’dir.)
  • Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni ‘ipek Yolu” ticareti olmuştur.
  • Büyük Hun Devleti’nde en parlak dönem Mete Han döneminde yaşanmıştır.Oğuz Kağan Destanı’nda “Oğuz Han”la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır.

Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Hazırlık, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Sakalar (İskitler)

Bookmark and Share

İskitler (Sakalar) (M.Ö. VIII. – III. Yüzyıl)

İskitler ilk atlı-göçebe Türk topluluğu olarak bilinmektedir.

Savaşçı bir topluluktur. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın