10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 113-115 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

turked1010. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 113-115 Nova Yayınları 2015-2016

SAYFA 113

1.    Aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Gösteriniz. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 122 Cevapları

Bookmark and Share

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 122 Cevapları (Değerlendirme Sorularının Cevapları)

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
• Öyküleyici anlatım, anlatmaya dayalı bir türdür. ( D ) Okumaya devam et

10. sınıf dil ve anlatım, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 101-104 Cevapları

Bookmark and Share

1.    Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar ın sonuna “D”, yanlış olanlar ın sonuna “Y” yazınız.
•    Tartışma, öyküleme, açıklama, betimleme anlatım türlerinden bazılarıdır. ( D )
•    Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri, öğretici metinlerde kullanılır. ( Y)
•    Öyküleyici anlatımda dilek kipleri kullanılır. (Y )
•    Kelimelerin dil bilgisi kuralları çerçevesinde yan yana gelmesine bağlaşıklık denir. (D ) Okumaya devam et

10. sınıf dil ve anlatım, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111-112 Nova 2015-2016

Bookmark and Share

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111-112 Nova 2015-2016 (Değerlendirme Sorularının Cevapları)

1. Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılardan doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız.
(  D   ) XIV. y.y edebî eserleri daha çok tasavvuf ağırlıklıdır.
(  D   ) Mantıku’t-Tayr, Eski Anadolu Türkçesinin en önemli eserlerindendir.
( D   ) Mantıku’t-Tayr, mesnevi tarzında yazılmıştır.
( Y   ) XIV. yy. nesrinin dili oldukça süslü ve ağırdır.
( D   ) XIV. yy. daki edebî ürünler daha çok öğretici metinlerdir. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Değerlendirme Soruları Nova 2015-2016

Bookmark and Share

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı  Sayfa 103 Değerlendirme Sorularının Cevapları Nova 2015-2016

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
• Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu  “Anadolu’da Oğuz Türklerinin kendileriyle ve düşmanlarıyla olan mücadeleleridir.”
• Delü Karçar, Dede Korkut’tan bin pire   istediğine pişman olmuştur.
• Battal Gazi Destanı Anadolu’yu fethetmek   ve İslamlaştırmak   için yapılan savaşları anlatır.
2. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk destanlarından biri değildir?
A) Battal Gazi Destanı
B) Köroğlu Destanı
C) Dânişmendnâme
D) Ergenekon Destanı
E) Saltukname Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78-79-80-81 Nova 2015-2016

Bookmark and Share

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı Nova Yayınları 78-79-80-81. sayfalardaki değerlendirme sorularının cevapları

1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir. İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevre­sinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir. ”
Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.
Didaktik bir eserdir.

Hem aruz hem hece ölçüsü kullanılmıştır.

Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
Dini, tasavvufi bir eserdir.
Beyit ve dörtlük nazım birimleri kullanılmıştır.
Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93

Bookmark and Share

Hazırlık Çalışması
1. Aşağıdaki metinden yola çıkarak Servet–i Fünûn Dönemi hikâye türü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

“Kenan Akyüz”ün yazısından hareketle Servet-i Fünun Dönemi hikayeleri hakkında şunları söyleyebiliriz. Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92

Bookmark and Share

11. sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları sayfa 92 – Lider Yayınları

Gözlerin Bir Sema ki
Gözlerin bir sema ki bulutlu, sanki ruhunu, bu semanın güneşini görmeye mâni olan
esdâd-ı sehaib ile pür-zılâl; seni sade uzaktan görürken zindanlarda titreyenlerin hasretle
semayı hep güneşli düşünmeleri gibi gözlerini ruhsuz tasavvur edemezdim. Söyle niçin onu
sakladın, ruhunu neden sakladın? Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Lider Yayınları (sayfa 91)

Bookmark and Share

11turkedlider

  1. “Hayat mıdır?” ile “Baran-ı Bahar” adlı metinlerin temalarını bulunuz.

Hayat mıdır? metninin teması: Geçinme çabası

Baran-ı Bahar metninin teması: Mutsuzluk Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yay. Cevapları Sayfa 90

Bookmark and Share

Mensur Şiir

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

  1. Düz yazı ile şiir arasındaki en belirgin farklar nelerdir? Söyleyiniz.

Öncelikle mensur şiirin ne olduğu üzerinde duralım. Sitemizde mensur şiirle ilgili bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. Okumaya devam et

11. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın