İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Batı Hun Devleti

Bookmark and Share

Avrupa (Batı) Hun Devleti (375 – 469)

Avrupa (Batı) Hun Devleti, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

Doğu ve Orta Avrupa’da Balamir Kağan tarafından kurulmuştur. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Kavimler Göçü

Bookmark and Share

KPSS Hazırlık Konu Anlatımı :İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kavimler Göçü (375)

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra HunlarKaradeniz’in kuzeyine doğru gelmişler, bu bölgede yeni bir göç hareketi başlamıştır.

Batı’ya doğru gelişen bu göçler sonucunda Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar gibi Germen topluluklar da Avrupa’nın içlerine doğru göç etmişlerdir. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Hazırlık, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Asya Hun Devleti

Bookmark and Share

 Asya Hun Devleti  (Büyük Hun Devleti) (M.Ö. IV. yy – M.S. 216)

  • Hunlar hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır.
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. (Bilinen ilk teşkilâtlı Türk devleti)
  • Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.
  • Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir, (federatif yapı)
  • Merkezi Ötüken olan devletin kurucusu Teoman’dır.
  • Teoman özellikle Çin üzerine akınlar yapmış, ilk Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi’ni yaptırmıştır, (yaklaşık uzunluğu 8.851 km.’dir.)
  • Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni ‘ipek Yolu” ticareti olmuştur.
  • Büyük Hun Devleti’nde en parlak dönem Mete Han döneminde yaşanmıştır.Oğuz Kağan Destanı’nda “Oğuz Han”la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır.

Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Hazırlık, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: Sakalar (İskitler)

Bookmark and Share

İskitler (Sakalar) (M.Ö. VIII. – III. Yüzyıl)

İskitler ilk atlı-göçebe Türk topluluğu olarak bilinmektedir.

Savaşçı bir topluluktur. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türklerin Orta Asya’dan Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Göçlerin Nedenleri

★    Orta Asya’nın olumsuz iklim koşulları (kuraklık-bozkır) (Coğrafî)

★    Hayvan hastalıkları ve meraların azalması (Coğrafî-Ekonomik)

★    Nüfus artışına bağlı olarak yaşam alanlarının yetersizliği (Sosyal)

★    Çin ve Moğol gibi dış güçlerin baskısı (Siyasî)

★    Yeni yerler bulma arzusu (özgürlüklerine düşkün olmaları) (Siyasî)

★    Boylar arasındaki mücadeleler (Siyasî)

★    Cihan hâkimiyeti mefkûresi (Gaza Anlayışı) (Siyasî)

 Göçlerin Sonuçları

★    Orta Asya kültürü dünyanın değişik bölgelerine yayılmıştır.

★    Türk kültürü farklı kültürlerle kaynaşmıştır.

★    Yeni Türk devletleri kurulmuştur.

★    Yeni göç dalgalarına neden olmuşlardır. {Ör: Kavimler Göçü (MS 375)}

★    Göçler Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türk Adının Anlamları

Bookmark and Share

Türk adının anlamı konusunda pek çok kaynak farklı bilgiler vermektedir.

Bunlardan birkaçını sıralarsak:

Kaşgarlı Mahmut’a göre —–  “olgunluk çağı”  Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türklerin Anayurdu ve Kültür Merkezleri

Bookmark and Share

TÜRKLERİN ANAYURDU VE İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Türkler bu bölgede; kuzeyde Sibirya ve Baykal Gölü, güneyde Hindikuş Dağları, batıda Hazar Denizi ve doğuda Kingan Dağları ile çevrili alanda yaşamışlardır. Okumaya devam et

KPSS, KPSS - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, KPSS Hazırlık, KPSS Tarih kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Sayfa 151 Cevapları

Bookmark and Share

10dilveanlatimogun• GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK     TESPİT ETMEK    SÜRDÜREBİLMEK

Yukarıdaki kelime gruplarını inceleyiniz. incelediğiniz kelime gruplarından yola çıkarak fiillerin kelime gruplarının oluşumunda nasıl bir işleve sahip olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız. Okumaya devam et

10. sınıf dil ve anlatım, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 146 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts ThumbnailAŞIK TARZI HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
Koşma ve semai nazım şekillerinin özellikleri
146. SAYFA

Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai)
1.Âşık tarzı şiir şekilleri ve türleri hakkında yaptığınız araştırmanın sunumunu yapınız. Sunumlarınızın sonucunda şiirlerin yapı ve muhteva olarak benzer ve farklı yönleri konusunda düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Çıkardığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri:
Koşma: Aşık edebiyatı nazım şekillerinden en yaygın olanıdır. Nazım birimi dörtlüktür. 11’li hece ölçüsüyle söylenir. 6+5 veya 4+4+3 duraklı olabilir. Dörtlük sayısı 3-6 arasındadır. Koşmaların ilk dörtlüğü üç farklı şekilde uyaklanır. Sonraki dörtlüklerde ilk üç dize kendi arasında dördüncü dize ilk dörtlükle uyaklıdır. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa 145 Nova Yayınları 2015-2016

Bookmark and Share

Zemanta Related Posts ThumbnailAnonim Halk Şiiri ile İlgili Değerlendirme Soruları

Türkü ve manilerle ilgili sorular ve cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Türküler BENT ve KAVUŞTAK olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
• Mâniler 7’li  hece ölçüsüyle söylenir
• Türküler, anonim olduğu gibi SÖYLEYENİ BELLİ olanlar da vardır. Okumaya devam et

10. Sınıf Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın